Skip to main content

Asigurare de raspundere a transportatorului

Chiar dacă vorbim despre o „asigurare obligatorie”, este reconfortant să ştiţi că nu veţi fi abandonat în cazul unei daune.
Sunaţi-ne şi experţii noştri se vor ocupa de restul.

 

 • Prevederi legale germane – HGB (Codul Comercial German)
 • Condiţii generale pentru expeditorii germani (ADSp) în ediţia cea mai recentă
 • CMR (Convenţia privind contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele)
 • Convenţia de la Montreal (CM) 28.5.1999,
 • Convenţia de la Varşovia din 1929 (CV),
 • Protocolul de la Haga din 28.05.1955,
 • Convenţia suplimentară adoptată la Guadalajara la 18.09.1961, precum şi alte convenţii suplimentare relevante cu privire la transportul aerian
 • Convenţia privind transporturile feroviare internaţionale (apendicele B COTIF – cea mai nouă versiune) şi normele unitare referitoare la contractul pentru transportul feroviar internaţional de mărfuri (CIM)
 • Regulile de la Haga, Haga Visby, respectiv legile pentru modificarea dreptului maritim din 25.06.1986,
 • Regulile de la Hamburg, precum şi alte convenţii internaţionale sau reglementări legale naţionale pentru transportul maritim
 • Conosament de tipul FIATA pentru transportul combinat (FBL / TBL),
 • Certificat de transport al expeditorilor de tipul FIATA (FCT)
 • Prevederi legale naţionale pentru domeniul transporturilor din ţările Spaţiului Economic European (SEE)
 • Extinderi de răspundere şi declaraţii de orice fel privind mărirea valorii reprezentând plafonul maxim de răspundere legală
 • Condiţii generale de afaceri (AGB) şi / sau în cazuri specifice acorduri individuale negociate
 • Prevederi legale ale altor ţări
 • Acţiune nepermisă (legislația răspunderii civile)
 • Răspundere în conformitate cu prevederile legale austriece privind daunele asupra containerelor straine, caroseriilor amovibile, semiremorcilor
 • Răspundere vamală

 
Lutz- siguranta sigilată cu o strângere de mână.

Contacteaza-ne
Phone: +40 / 269 24 80 84
Fax: +40 / 269 24 80 84
E-Mail: office-ro@lutz-assekuranz.eu

 

 

Formular de contact

Echipă